# شعر_من

عمر

سنتور عمرم نواختن گرفته است              نوایش عمر بی زبان من است               می رود                      می گریم                               بایان ارکستر من . ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 33 بازدید